Dietologická poradna

 

Dietologická poradna je odborným pracovištěm, kde se můžete dozvědět, jak stravou ovlivnit kvalitu Vašeho života a zdraví. Podle závěrů sledování SZO až v 80% závisí naše zdraví od toho, jak se stravujeme.

Můžete se obrátit na odborníky Dietologické ambulance Cekore a my Vám rádi s Vašim problémem pomůžeme.


Nabídku služeb dietologické poradny naleznete zde

Ceník služeb dietologické poradny naleznete zde

Při VSTUPNÍ KONZULTACI provedeme podrobnou analýzu složení Vašeho těla vyšetřením pomocí špičkového přístroje InBody, dále vyhodnotíme výsledky laboratorních testů(hladina glukozy, cholesterol…..) neméně důležité jsou údaje, které získáme od Vás při vstupním pohovoru.

Výsledkem vstupního vyšetření je návrh změn stravovacího režimu, který by měl vést k našemu společnému cíli – kvalitnějšímu životu.

Na cestě k dosažení plnějšího pocitu zdraví, Vás budeme rádi doprovázet, protože si uvědomujeme, že změny dlouholetých zaběhnutých stravovacích návyků, jsou vždy těžko realizovatelné.

Na setkání s Vámi se těší MUDr. Karin Toldy, odborník na výživu.

K prvnímu vyšetření a konzultaci se prosím objednejte na tel.č. 602 555 440, nebo na emailové adrese info@cekore.cz

Upozornění pro klienty Dietologické poradny CEKORE:

Výživa a poradenství v této oblasti nejsou zařazené do seznamu výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. Proto naše poradna, jako nestátní zdravotnické zařízení bez možnosti smluvního vztahu s pojišťovnami, poskytuje služby pouze na základě přímé platby od pacientů a klientů .